3 december 2013

K5-gemeenten krijgen 20 miljoen voor voorbereiden fusie

De vijf gemeenten in de Krimpenerwaard krijgen volgend jaar gezamenlijk 20 miljoen euro van de overheid als bijdrage in de voorbereidingskosten voor een fusie. Dat maakte projectleider Nico van den Bergh bekend aan de leden van de Schoonhovense gemeenteraad.

De deskundige uit Woudenberg maakt momenteel een tournee langs Nederlek, Schoonhoven, Vlist, Ouderkerk en Bergambacht om de raadsleden een beeld te schetsen van het complexe herindelingsproces. Hij wees vooral op de vliegende haast om voor 1 januari 2015 organisatorische zaken, huisvesting en de meerjarenbegroting van de fusiegemeente in kaart te brengen. “Ik hoop dat gemeenten in de voorbereidingsfase samen optrekken en dat niemand op de rem gaat staan. Ik ken gevallen waar het proces tussentijds werd vertraagd. Die fusie werd daarna geen feest.”

Zelf maakte hij als inwoner en raadslid van Woudenberg een mislukte herindeling met de buurgemeenten Scherpenzeel en Renswoude mee. “Renswoude blokkeerde de fusie. Daar ondervinden we nu nog de nadelen van.” Van den Bergh was op de hoogte van de perikelen in de Krimpenerwaard, maar verwacht dat raden en colleges zich zullen inzetten voor een voorspoedig verloop. “Vertraging gaat vooral ten koste van de dienstverlening aan de inwoners. Dat wil niemand op zijn geweten hebben.”

Tot de aanpak hoort ook harmonisatie van de belastingtarieven. Voor inwoners van Schoonhoven zou middeling slecht uitpakken, omdat de Zilverstad lagere tarieven hanteert dan de overige gemeenten. Zekerheden kon de projectleider niet geven. “Daar zal een nieuwe gemeenteraad zich over moeten buigen. Alles gaat straks op één hoop. Dat geldt ook voor de financiële reserves van alle gemeenten.”

De Eerste Kamer neemt uiterlijk september 2014 een besluit over het voorstel van minister Ronald Plasterk om de vijf Krimpenerwaardgemeenten te laten fuseren. Op 31 januari is er een hoorzitting van de vaste commissie Binnenlandse Zaken in het poldergebied. De gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente hebben plaats op 19 november.

Bron: Het Kontakt, 2 december 2013 

Lees ook: Fuseren is geen makkie (De Lekstreek, 11 december 2013)

Gerelateerd bericht:
Tweede Kamer komt 31 januari naar de Krimpenerwaard

Wetsvoorstel
Memorie van Toelichting