8 februari 2014

K5 lijkt het te halen in de Kamer

Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt te kiezen voor een herindeling van de Krimpenerwaard volgens de K5-variant, dus zonder Krimpen aan den IJssel. Dat kan worden afgeleid uit de vragen die de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft gesteld aan het kabinet.

De VVD stelt zich onomwonden achter het wetsvoorstel van minister Plasterk en het herindelingsadvies van de provincie Zuid-Holland. Die partij ziet dan ook geen reden verdere vragen te stellen.
Ook de andere coalitiepartij, de PvdA, verwijst naar het herindelingsadvies van de provincie waarin een fusie van de vijf gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist wordt bepleit. De PvdA wil wel een toezegging van minister Ronald Plasterk dat de nieuwe K5-gemeente niet binnen twaalf jaar opnieuw met een herindeling zal worden geconfronteerd.

Steun voor K5 is er ook van het CDA en D66. Het CDA vraagt de regering toch nog eenmaal te reflecteren op de vraag wat op korte, middellange en lange termijn de kansen en de bedreigingen van een K6-gemeente zijn.
D66 vindt K5 de beste keuze om op korte termijn tot versteviging van de bestuurskracht in de Krimpenerwaard te komen. Het alsnog betrekken van Krimpen aan den IJssel zou vanuit het oogpunt van democratische legitimatie slecht verdedigbaar zijn.  Mocht dat wel gebeuren, dan vermoedt D66 dat de Eerste Kamer grote bezwaren heeft tegen het voorstel. Een nieuwe procedure voor de K6-variant zou de herindeling weer lange tijd uitstellen en daarmee het herindelingsproces onnodig frustreren’, aldus D66.

Verslag vaste commissie Binnenlandse Zaken

Vraagtekens bij fusie (AD Gouda, 11 februari 2014)