7 juni 2013

‘Kappen oude boom was schoffering van de gemeente’

De gemeente Ouderkerk voelt zich ‘geschoffeerd’ door de Woningstichting Gouderak (WSG) die zonder vergunning de oudste boom van het dorp, een 120-jarige knotes, heeft gekapt. De boom stond op de lijst van monumentale bomen.

Naar aanleiding van vragen van de PvdA zei wethouder Ria Boere dat de boom is gekapt op de dag dat het college voornemens was de vergunning te verlenen. Dan was er nog een periode geweest waarin inwoners van Gouderak hadden kunnen protesteren, maar die mogelijkheid is hun nu ontnomen doordat de boom al was gerooid. ‘Dat is nog het meest kwalijke’, vond de wethouder.

Volgens de wethouder hadden metingen uitgewezen dat de boom niet kon blijven staan. Met de WSG is afgesproken dat er in het nieuw te bouwen ‘Hofje van Tom’ een boom van gelijke afmetingen wordt teruggeplaatst.

De oude knotes op archieffoto, september 2005.

De oude knotes op archieffoto, september 2005.

Voor PvdA-fractievoorzitter Aris Maat is dat onvoldoende. De gemeenteraad heeft niet voor niets regels afgesproken over hoe om te gaan met monumentale bomen, zei hij. In principe worden die niet gekapt, behalve wanneer dat om redenen van veiligheid of beheer noodzakelijk is en dan alleen nog na een onderzoek door deskundigen of de boom echt niet kan blijven staan. Sowieso geldt in Ouderkerk de verplichting om voor bomen die in het openbaar gebied zijn gekapt een gelijkwaardige boom terug te planten, dus de afspraak met de WSG dat er een boom terugkeert in het gebied is feitelijk geen sanctie. Er moet méér gebeuren, vond Maat.

Burgemeester John de Prieëlle betreurde de gang van zaken. Hij was het met de PvdA eens dat er sancties moeten volgen wanneer de regels niet zijn nageleefd. ‘We gaan hiermee aan de slag’, beloofde hij.
Maar de oude boom krijgt Gouderak hier niet door terug.

Vraagtekens bij kappen van Gouderaks oudste boom 

Gedoe over kap boom (Het Kontakt, 11 juni 2013)