18 april 2014

Kijkdoos moet herindeling minder abstract maken

Met een echte ‘kijkdoos’ willen de K5-gemeenten Bergambacht, Ouderkerk, Nederlek, Schoonhoven en Vlist hun inwoners meer betrekken bij de herindeling van de Krimpenerwaard en deze minder abstract maken. De kijkdoos van 2 x 2 meter komt te staan op dorpspleinen en in winkelgebieden.

Inwoners kunnen in de kijkdoos hun zegje doen over de fusie van de vijf gemeenten. Inwoners worden er geïnterviewd voor de camera en er worden filmpjes gemaakt van inwoners in gesprek met raadsleden. Van de filmpjes wordt een compilatie van tien minuten gemaakt die vervolgens wordt geplaatst op Facebook, Twitter en YouTube.
De kijkdoos is het meest opvallende onderdeel van het communicatieplan waarmee de gemeenten hun inwoners willen voorbereiden op de nieuwe gemeente die per 1 januari 2015 van start gaat. Het plan word vandaag beschreven in een artikel in het AD.

De kijkdoos staat op de agenda van de Klankbordgroep herindeling Krimpenerwaard die woensdag 23 april bijeenkomt in Lekkerkerk.