29 november 2013

‘Klankbordgroep nodig voor K5’

De fractievoorzitters in de gemeenteraden van de K5-gemeenten zouden zitting moeten nemen in een klankbordgroep die allerlei taken krijgt in de aanloop naar de nieuwe fusiegemeente Krimpenerwaard. Dat vinden de raadsgriffiers van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist.

Dat schrijft het AD Rotterdam Oost:

20131129ADROKlankbordgroepnodigvoorK5

Voor die voorbereidingstaken komt 20 miljoen euro beschikbaar vanuit het Rijk, stond vandaag in de Goudse editie van het AD:

20131129ADGTwintigmiljoenvoorfusieK5