30 oktober 2014

Koffie en speculaas voor een beter openbaar vervoer

Donderdagochtend vroeg werden wachtende buspassagiers bij het busstation van Bergambacht door de PvdA Krimpenerwaard verrast met een warme kop koffie. Met de actie vroegen wij aandacht voor het belang van beter openbaar vervoer in de Krimpenerwaard.

Volgens ons is de leefbaarheid in de kernen afhankelijk van een goede bereikbaarheid. De afstanden zijn groot en ook zonder auto moet je gemakkelijk van Vlist naar Berkenwoude kunnen reizen. Daarvoor zijn goed openbaar vervoer en collectief vervoer belangrijk.

PvdA'ers Bas Noorlander en Bertan Veldhuijzen van Zanten delen koffie en speculaas uit.

PvdA’ers Bas Noorlander en Bertan Veldhuijzen van Zanten delen koffie en speculaas uit.

In het pamflet ‘Wij maken werk van het openbaar vervoer’ geven wij concreet aan wat er beter kan. Zo pleiten wij voor een integraal ‘openbaarvervoerplan’ waarin busvervoer, Groene Hart Hopper en vervoer over water samenkomen. Er moet meer aandacht komen voor gehandicapten en ouderen.

Ook vinden wij dat er bij de grote doorgaande lijnen buiten de spitstijden sprake moet zijn van minimaal halfuursdiensten.

Openbaar vervoer moet, ook vanuit sociaal oogpunt, bereikbaar, toegankelijk en uitnodigend zijn voor iedereen.

Koffie en een flyer voor de wachtende busreizigers.

Koffie en een flyer voor de wachtende busreizigers.

We schonken niet alleen koffie, maar ook warme chocolademelk en thee – uiteraard met dikke speculaas erbij. Tegelijkertijd deelden we een flyer uit. De buspassagiers reageerden enthousiast op de actie.

Pamflet ‘Wij maken werk van het openbaar vervoer’
Flyer ‘Voor een goed OV!’

Ons standpunt over verkeer en openbaar vervoer

PvdA maakt werk van openbaar vervoer (IJssel en Lekstreek, 5 november 2014) 
Bakkie van de PvdA
(Het Kontakt, 4 november 2014) 
PvdA Krimpenerwaard pleit voor een beter ov
(AD Rotterdam Oost, 31 oktober 2014) 
PvdA Krimpenerwaard trakteert buspassagiers op koffie
(Het Kontakt, 30 oktober 2014)
PvdA deelt koffie en speculaas uit aan busreizigers (Dichtbij.nl, 30 oktober 2014)