15 april 2013

Koudwatervrees beheerst discussie over herindelingen

Een van de belangrijkste argumenten tégen een gemeentelijke herindeling is het financieel nadeel dat de nieuwe fusiegemeente zou hebben. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat fusiegemeenten er tijdelijk hooguit 2 procent op achteruit gaan doordat ze minder algemene uitkering uit het Gemeentefonds krijgen. Op korte termijn wordt dat meer dan gecompenseerd door lagere bestuurskosten.

Er is in de discussie vooral sprake van koudwatervrees. Onderzoeksbureau Ferry Knaack Advies komt tot die conclusie na een analyse van 20 herindelingsscans en onderzoek bij 38 gemeenten naar de hoogte van bestuurskosten.

Onderzoek: De Algemene Uitkering en gemeentelijke herindelingen: koudwatervrees beheerst de discussie

Financieel nadeel bij herindelen klein bier (Binnenlands Bestuur, 12 april 2013)