13 juni 2013

Krimpenerwaard blijft hopeloos verdeeld

De gemeenteraden van de vijf Krimpenerwaardgemeenten blijven hopeloos verdeeld over de toekomst. Vier van de vijf spraken, soms met een nipte meerderheid, een voorkeur uit voor een K6-herindeling. Maar paradoxaal genoeg zijn 33 raadsleden voor K5, en 30 voor K6.

Daar doet de uitkomst van de stemming in Vlist, waar de raad gisteren met 7 tegen 4 voor K6 stemde, niets aan af.

Dat is dan het trieste beeld dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vandaag, wanneer hij zijn belrondje maakt, geschetst krijgt door de vijf burgemeesters. De enige conclusie die hij dan kan trekken is dat er voor geen van beide varianten een breed draagvlak is. Hij zal dan ook weinig anders kunnen dan, geheel in lijn met het herindelingsadvies van Provinciale Staten, een wetsvoorstel voor een herindeling van de K5-gemeenten naar de Tweede Kamer sturen. Begin april, toen de minister op bezoek was bij de Zuid-Hollandse Staten, werd hem de unanieme voorkeur van de provincie voor een K5-gemeente nog eens nadrukkelijk onder ogen gebracht.

Koeien in de polder bij Gouderak, op de achtergrond de hoogbouw van Rijnmond. Als er een K6-gemeente komt, is de kans groot dat de Krimpenerwaard naar Rijnmond wordt gezogen.

Koeien in de polder bij Gouderak, op de achtergrond de hoogbouw van Rijnmond. Als er een K6-gemeente komt, is de kans groot dat de Krimpenerwaard naar Rijnmond wordt gezogen.

De zesde gemeente, Krimpen aan den IJssel, wil helemaal niets van een herindeling weten. Een snelle herindeling heeft prioriteit, ook bij de minister, en het laatste wat hij zal willen is een nieuwe discussie aangaan over een K6-variant waarvoor geen politiek draagvlak is en waar, niet onbelangrijk, de veruit grootste partij (Krimpen) niets voor voelt. Het zou een discussie worden die veel nieuwe problemen opwerpt en heel lang zou duren. Daar zit niemand op te wachten, dit gebied niet en de minister zeker niet.

Niet uitgesloten is dat de minister al aanstaande vrijdag zijn voorstel voor een herindeling zal bespreken in de Ministerraad. Het zal bij veel lokale politici een teleurstelling zijn, maar dan is er in ieder geval duidelijkheid en kunnen we samen gaan werken aan de toekomst.

Ook bij ‘K5’ hommeles (AD Rotterdam Oost, 15 juni 2013)
‘Niet Rotterdam, maar Gouda richtpunt Krimpenerwaard’ (AD Groene Hart, 14 juni 2013)
Raad Vlist heeft in meerderheid voorkeur voor K6 (Het Kontakt, 13 juni 2013)
Tot op het bot verdeeld (AD Groene Hart, 13 juni 2013)