29 april 2013

Laatste wanhoopspoging BON-gemeenten

In een ultieme wanhoopspoging hebben de BON-gemeenten Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek minister Ronald Plasterk uitgenodigd voor een gesprek om hem te weerhouden van een besluit tot fusie van de Krimpenerwaardgemeenten. De brief hinkt op twee gedachten.

Aan de ene kant vragen de BON-gemeenten de minister om een gesprek vóór hij een besluit neemt, aan de andere kant mag dat gesprek ook weer niet te snel plaatsvinden omdat de colleges van de BON-gemeenten zich eerst nog met hun gemeenteraden willen beraden over het advies van de commissie-Hendrikx.
Die commissie concludeerde onlangs dat een herindeling van de Krimpenerwaard de enige optie is. Hendrikx adviseerde de minister ook een hoorzitting van de zes gemeenteraden te beleggen om te kijken of er een draagvlak is voor de K6-variant (inclusief Krimpen aan den IJssel). Vooralsnog geeft Hendrikx de voorkeur aan de K5-variant.

Minister Plasterk heeft al laten weten ‘snel’ een besluit te willen nemen. De vraag is of hij én een hoorzitting van alle zes gemeenteraden wil én een gesprek met de BON-gemeenten. Er moeten nu snel knopen worden doorgehakt, de tijd van praten lijkt nu wel voorbij. Alle gemeenten hebben hun argumenten de afgelopen maanden al uitgebreid met de minister gedeeld. Daar zullen de BON-gemeenten niets nieuws meer aan toe kunnen voegen. Een zoveelste gespreksronde is zonde van de tijd en is niet in het belang van een bestuurskrachtige toekomst van de Krimpenerwaard.