24 november 2013

Lood onder locatie Peuterspeelzaal

In de bodem op de locatie Peuterspeelzaal in Gouderak is lood aangetroffen. Het betreft een ‘beperkte plek’, aldus het college van B en W van Ouderkerk. De bodemmonsters worden opnieuw geanalyseerd, de resultaten hiervan zijn begin december bekend.

Voormalige peuterspeelzaal De Rakkertjes (archieffoto augustus 2013)

Voormalige peuterspeelzaal De Rakkertjes (archieffoto augustus 2013)

Dat schrijft het college aan de commissie VROM van de gemeenteraad. De gemeente is sinds januari 2010 eigenaar van het perceel dat nu de bestemming woningbouw heeft.

Peuterspeelzaal De Rakkertjes verhuisde begin 2010 naar het nieuwe multifuunctioneel gebouw Het Rak, waar ook de beide Gouderakse basisscholen en de openbare bibliotheek zijn gevestigd.