Meer dan tachtig zienswijzen tegen bouwplan groenstrook