12 juni 2013

Nederlek en Bergambacht houden vast aan zelfstandigheid

Zowel de gemeente Nederlek als de gemeente Bergambacht wil zelfstandig blijven. Maar als er dan tóch een herindeling van de Krimpenerwaard moet plaatsvinden, dan kiezen de gemeenteraden in meerderheid voor de K6-variant.

Zij nemen daarbij het feit dat Krimpen aan den IJssel helemaal niets ziet in een fusie met de andere Krimpenerwaardgemeenten voor lief. Ook het gegeven dat in ieder geval Schoonhoven voorstander is van een K5-gemeente (en wellicht ook Vlist, dat zich vanavond hierover uitspreekt) maakte op beide gemeenteraden blijkbaar geen indruk.

Minister Ronald Plasterk (BZK) heeft aangegeven een K6-gemeente serieus te willen bekijken, mits die in het gebied op unanieme steun kan rekenen. Daarvan is geen sprake. Daarmee lijkt een K5-herindeling de enig mogelijke optie voor de minister die nog voor de zomer een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wil sturen. In de Kamer kan een K5-variant waarschijnlijk op politieke steun rekenen, ook omdat dit conform het herindelingsadvies van de provincie en van de commissie-Hendrikx is. Op korte termijn (per 1 januari 2015) is een herindeling gewenst, om de bestuurlijke discussie in het gebied niet nóg langer te laten dooretteren en omdat dan grote nieuwe taken op het gebied van werk, jeugd en zorg op de gemeenten afkomen.

Nieuwsbericht gemeente Bergambacht 12 juni 2013
Nieuwsbericht gemeente Nederlek 12 juni 2013

Nederlek blijft het liefst zelfstandig, K6 tweede optie (AD Rotterdam Oost, 12 juni 2013)
Nederlek kiest ‘als het niet anders kan’ voor K6 (Het Kontakt, 11 juni 2013)

Ouderkerk wil snelle herindeling (7 juni 2013)