18 augustus 2014

‘Niet snoeien in de voorzieningen’

De fusie van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist mag geen aanleiding zijn om te snoeien in de bestaande voorzieningen. Wat we nu hebben, willen we behouden. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Nieuwe kansen!’ van de PvdA Krimpenerwaard.

Het programma wordt zaterdag 23 augustus, op de braderie in Stolwijk, gepresenteerd.

Ook als de nieuwe gemeente de broekriem moet aanhalen willen wij vasthouden aan onze voorzieningen als sportvelden, zwembaden en speelweiden. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen en steden. Zonder goede voorzieningen zullen jonge gezinnen wegtrekken en worden we minder aantrekkelijk voor onze oudere inwoners. Dat moet worden voorkomen.
Dat wil overigens niet zeggen dat alles bij het oude blijft. Samen met de vele vrijwilligers die bij de voorzieningen zijn betrokken, willen we werken aan het behoud en – waar mogelijk – aan de versterking hiervan.

Wij beoordelen voorzieningen als voetbalvelden en zwembaden niet uitsluitend op hun primaire functie. Zij hebben ook een sociale functie als ontmoetingsplek. Daarom willen wij ze inzetten om meer mensen te laten méédoen in de samenleving. Het zijn geen kostenposten waar gemakkelijk op kan worden bezuinigd, voorzieningen en verenigingen vormen het sociaal kapitaal van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard en dat moet worden gekoesterd.

Niet snoeien in voorzieningen (IJssel en Lekstreek, 20 augustus 2014)

Lees ook onze verkiezingspagina