19 juni 2013

Nieuw fietspad moet karrenspoor worden

Het nieuwe fietspad dat de Lange Tiendweg in Gouderak gaat verbinden met de Beijerscheweg in Stolwijk, mag geen breed fietspad worden maar moet worden uitgevoerd als dubbel karrenspoor zoals de Tiendweg. Dat is de inzet van de PvdA.

De PvdA vindt dat een nieuw fietspad ook een karrenspoor moet zijn, zoals de Lange en de Gouderakse Tiendweg.

De PvdA vindt dat een nieuw fietspad ook een karrenspoor moet zijn, zoals de Lange en de Gouderakse Tiendweg.

Een dergelijk pad past beter in het gebied en is bovendien veiliger en aantrekkelijker voor de recreant. Wij zijn bang dat, wanneer wordt gekozen voor een breed, geheel geasfalteerd fietspad, wielrenners op de Lange Tiendweg in een fuik lopen wanneer ze daar op het karrenspoor stuiten.
Een dubbel karrenspoor dwingt wielrenners tot rustig rijden, wat prettiger is voor wandelaars en toerfietsers. Bovendien maken ruiters veel gebruik van de zachte middenberm waardoor de nieuwe verbinding ook voor deze vorm van recreatie aantrekkelijk wordt.
Wij vrezen dat, wanneer het fietspad wel geheel wordt geasfalteerd, op termijn de druk zal toenemen om ook de Lange Tiendweg en de Gouderakse Tiendweg over de hele breedte te asfalteren. Dat zou een onvergeeflijke aantasting zijn van het cultuurhistorische karakter van deze wegen.

Nu nog weiland, straks loopt hier een fietspad.

Nu nog weiland, straks loopt hier een fietspad.

Het nieuwe fietspad F320 vormt samen met de nieuwe verbinding F441 (tussen de Beijerscheweg in Stolwijk en de Koolwijkseweg in Stolwijk) één doorgaand fietspad dat het Loetbos verbindt met Gouda.
Over de F320 (de rode lijn op de kaart hieronder) is lang gesteggeld. Dit is het oorspronkelijke tracé, maar even leek het erop dat zou worden gekozen voor een tracé direct naast het wandelpad van het Beijerschewegje op gronden van het Zuid-Hollands Landschap. Dat alternatief is uiteindelijk afgevallen omdat het unieke karakter van het wegje het best behouden blijft wanneer het een vrijliggend en eenduidig element is.

Op de agenda van de commissie VROM van donderdag 20 juni staat een memo van het college over dit onderwerp.

Hier komt het nieuwe fietspad ongeveer te liggen.

Hier komt het nieuwe fietspad ongeveer te liggen.

Memo Tracékeuze fietspad, commissie VROM 20 juni 2013