13 januari 2014

Nieuw pad krijgt middenberm

Het nieuwe voet/fiets/ruiterpad tussen de Gouderaksedijk in Stolwijkersluis en de Gouderakse Tiendweg krijgt een middenberm. Daarmee past het goed in het gebied. Dit heeft de gemeente Gouda besloten.

Met dit besluit wordt een wens van onder meer de Werkgroep Gouda <–> Krimpenerwaard gehonoreerd. Het fietspad, onderdeel van het nieuwe Veenweidepark dat de overgang wordt tussen de Krimpenerwaard en het stedelijk gebied van Gouda, wordt uitgevoerd in twee asfaltstroken, gescheiden door een tussenberm van gras.
Het nieuwe pad kruist de Zuidwestelijke Randweg door middel van een tunneltje. Dat is, tegelijk met de randweg, al aangebracht. Met de aanleg van het pad zelf wordt binnenkort begonnen. Gouda heeft hiervoor onlangs vergunning verleend.

Pad door Veenweidepark krijgt ‘karrespoor’ (Het Kontakt, 15 januari 2014)
Fietspad Veenweide komt er (AD Gouda, 14 januari 2014)

Globaal tracé van het nieuwe pad:
fietstunnel