2 april 2014

Nieuwe gemeente heet zeker tot 2016 ‘Krimpenerwaard’

De nieuwe gemeente die op 1 januari 2015 ontstaat na de fusie van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist heet voorlopig nog wel even ‘Krimpenerwaard’. Als de nieuwe gemeenteraad anders besluit, kan een nieuwe naam volgens de Gemeentewet pas een jaar na dat besluit ingaan.

In het wetsvoorstel voor de herindeling kreeg de gemeente de naam ‘Krimpenerwaard’. BZK-minister Ronald Plasterk nam daarmee het advies van de provincie Zuid-Holland over. Tegen dat advies is destijds door geen van de vijf betrokken gemeenten bezwaar gemaakt.

Zeker een jaar lang zal de naam Krimpenerwaard op de gemeenteborden prijken.

Zeker een jaar lang zal de naam Krimpenerwaard op de gemeenteborden prijken.

In de vergadering van de Klankbordgroep van 26 maart werden vragen gesteld over de kosten die de nieuwe gemeente moet maken voor het voeren van de naam Krimpenerwaard, zoals op briefpapier. Sommige leden van de Klankbordgroep vroegen of dat wel verstandig was, omdat de nieuwe raad voor een andere naam zou kunnen kiezen. Maar na de uitleg dat de gemeente minimaal een jaar aan deze naam vastzit, had niemand hier meer moeite mee.

Overigens kunnen inwoners van het gebied suggesties doen voor een nieuwe naam. De huis-aan-huisbladen IJssel- en Lekstreek en zusterkrant De Lekstreek hebben hiervoor een oproep geplaatst. Meedoen kan door een e-mail te sturen naar redactie.ijl@wegenermedia.nl of met een tweet aan @ijsselenlekstre.