21 mei 2014

Nieuwe gemeente vindt geen lijken in de kast

De financiële uitgangspositie van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard is niet ongunstig. Uit onderzoek van accountantskantoor Deloitte zijn bij geen van de vijf huidige gemeenten nieuwe feiten of omstandigheden gebleken die een risico kunnen vormen.

Met andere woorden: de kans dat er straks lijken in de kast worden aangetroffen, is niet groot. Sterker nog: eind 2012 bleken alle financiële indicatoren van de nieuwe gemeente gunstiger dan de landelijke gemiddelden van gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners.

Dat staat in de Perspectiefnota gemeente Krimpenerwaard 2015-2018 die maandag 26 mei wordt besproken in de Klankbordgroep Herindeling.

De schrijvers van de Perspectiefnota houden wel een flink aantal slagen om de arm. Zo is nog geen zicht op het budget dat de nieuwe gemeente krijgt voor haar nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd en werk. Ook vloeien uit de herindeling nog kosten voort, zoals voor huisvesting, automatisering en het Sociaal Plan voor het personeel.

‘Gemeente kan adequate start maken’ (AD Rotterdam Oost, 24 mei 2014)