30 augustus 2013

Nachtelijk onderhoud aan ZWR

De nog maar een jaar geleden geopende Zuidwestelijke Randweg gaat in september al vier nachten dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Volgens een bericht in het AD is het extra onderhoud al lang geleden voorzien

De aannemerscombinatie die de weg heeft aangelegd moet dan herstelwerkzaamheden uitvoeren.  Deze bestaan uit het rechtzetten van de openbare verlichting, aanvullen van de bermen, herstel van ongevalschade en herstel van het geluidscherm. Verkeer wordt via de oude route van de N207 door Gouda omgeleid.
Wij maakten op Twitter al eerder melding van de sluiting van de ZWR. Doordat de provincie een verkeerde tekst had gezet op de borden die de sluiting aankondigen, was de indruk ontstaan dat de weg ook drie dagen dicht zou gaan. Dat is dus niet aan de orde. De fout is inmiddels hersteld.

De ZWR wordt overdag niet  afgesloten.

De ZWR wordt overdag niet afgesloten.

De PvdA is ook van mening dat vóór de sluiting van de randweg, het probleem van de bussluis op het Veerstalblok moet zijn opgelost. Die kan nu zonder veel problemen worden gepasseerd terwijl het obstakel is aangebracht om de dijk verkeersvrij te houden waardoor de weg een veilige fietsroute wordt. De bussluis werd regelmatig vernield en het hoogheemraadschap stopte op een bepaald moment met repareren. Wij vinden dat de bussluis weer moet gaan doen waarvoor hij is bedoeld, het weren van doorgaand verkeer. Als de bussluis niet voor 9 september, wanneer het onderhoud aan de ZWR begint, is afgesloten, zou de dijk voor sommige automobilisten een aantrekkelijke sluiproute kunnen worden.