6 juni 2014

K5 onderzoekt gevolgen van de Wet markt en overheid voor sportverenigingen

De K5-gemeenten bekijken samen wat de gevolgen zijn van de Wet markt en overheid voor de plaatselijke sportverenigingen. Dat heeft wethouder Theo Segers van Ouderkerk geantwoord op vragen van de PvdA. Die had, in navolging van de PvdA in Vlist, gereageerd op een brief die sportkoepel NOC*NSF naar alle gemeenteraden had gestuurd.

Als gemeenten niet in actie komen, bestaat de kans volgens NOC*NSF dat sporters fors meer contributie moeten gaan betalen. Volgens de nieuwe Wet markt en overheid is sport een economische activiteit omdat er ook commerciële aanbieders van sport zijn. Gemeenten stellen nu veelal flinke subsidies beschikbaar aan sportaccommodaties om sport betaalbaar en toegankelijk te houden, waardoor er ‘onder de kostprijs’ wordt gewerkt. Dat mag straks wettelijk niet meer. Om te voorkomen dat sporten straks onbetaalbaar wordt, adviseert NOC*NSF gemeenteraden vóór 1 juli te besluiten dat sport een ‘algemeen belang’ is. Gebeurt dit niet, dan zal de gemeente altijd de integrale kostprijs van sportvoorzieningen aan sportverenigingen moeten doorberekenen.

De PvdA baseert haar vragen op berichten in de media, want bij de ingekomen stukken van de gemeenteraad had hij de brief niet aangetroffen. Raadslid Jos Simons (foto) wil van portefeuillehouder wethouder Theo Segers weten of de nieuwe wet gevolgen heeft voor de Ouderkerkse verenigingen. Hij moet daar vóór 1 juli uitsluitsel over geven zodat de gemeenteraad indien nodig nog tijdig in actie kan komen.

Brief NOC*NSF aan colleges en gemeenteraden, 20 mei 2014
Vragen PvdA over Wet markt en overheid

Actie NOC*NSF valt niet goed (VNG Magazine 5 juni 2014)