K5 onderzoekt gevolgen van de Wet markt en overheid voor sportverenigingen