5 februari 2014

‘Onderzoek mogelijkheden om veerdienst te behouden’

De PvdA roept het college van B en W van Ouderkerk op te onderzoeken, welke opties er zijn om de veerdienst tussen Gouderak en Moordrecht te behouden – zo nodig in afgeslankte vorm als voet-/fietsverbinding. Wij hebben hiervoor een motie ingediend voor de raadsvergadering van donderdag 6 februari.

Ook vragen wij het college geen verdere stappen te zetten vóór er duidelijkheid is over de financiële situatie van de huidige exploitant. Wij willen hiermee voorkomen dat er een ‘pontloze’ situatie ontstaat tussen het eventueel beëindigen van het contract en de aanbesteding voor een nieuwe overeenkomst.

Wij hopen op steun voor de motie van andere partijen zodat het college zich breed gesteund weet in zijn streven om ‘het pontje’ voor Gouderak te behouden.

Motie veerdienst Gouderak-Moordrecht, 6 februari 2014

Motie voor behoud van veerpont (AD Gouda, 7 februari 2014)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
‘Continuïteit veerdienst Gouderak-Moordrecht garanderen’ (17 januari 2014)
‘Pontje’ verdient steun van de gemeente (14 januari 2014)
Veerdienst nog niet uit de problemen (9 januari 2014)