7 juni 2013

Onrust over transporten Gasunie

(Update) De aanleg van de gasleiding op het grondgebied van Ouderkerk leidt tot onrust in het dorp. Het grote aantal zware transporten door de kernen Ouderkerk aan den IJssel en Lageweg zorgt voor veel hinder en mogelijk voor gevaarlijke situaties. Het college gaat hierover direct in overleg met de Gasunie.

tracegasleiding

Tracé van de 90 km lange leiding.

Dit beloofde het college donderdagavond na afloop van de raadsvergadering, nadat PvdA-fractievoorzitter Aris Maat onze zorgen hierover nog eens bij burgemeester John de Prieëlle onder de aandacht bracht.

De Gasunie is begonnen met de aanleg van een 90 kilometer lange leiding tussen Beverwijk en Wijngaarden. Het tracé loopt door twaalf gemeenten, waaronder Ouderkerk, Bergambacht en Nederlek. De leiding steekt ter hoogte van de Geitenwei in Gouderak de Hollandsche IJssel over en gaat dan verder door de polder Kattendijksblok de Krimpenerwaard in.
Woensdagmorgen was er al sprake van enorm oponthoud op de dijk tussen Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel, ondanks de inzet van verkeersregelaars.

De PvdA volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij zijn blij met de belofte van de gemeente dat bij de transporten de schooltijden ‘zoveel mogelijk worden ontzien’, maar wij hadden liever een sterkere formulering gezien die zware transporten tijdens de scholierenspits helemaal uitsluit. Ook zijn wij benieuwd naar een nadere onderbouwing waarom vervoer over water – wat gezien de locatie bij de Geitenwei voor de hand had gelegen – echt niet mogelijk was.

Ook zetten wij vraagtekens bij de communicatie. Weliswaar is al langer bekend dat de gasleiding er komt, hierover heeft ook een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in Gouderak, maar wat de impact van de transporten zou zijn is onvoldoende gecommuniceerd. Daarover zijn de betrokken omwonenden pas op het allerlaatste moment door de Gasunie geïnformeerd.

De transporten duren nog tot het eind van het jaar. In hoofdlijnen en onder voorbehoud van wijzigingen zal het vervoer bestaan uit boomschors (nu tot eind juli), pijpleidingen (medio augustus, 1-2 weken) en overig materiaal (gedurende de gehele periode).
De Gasunie heeft ook een flyer uitgegeven met een overzicht van de transporten in de gemeente Ouderkerk.

Grote zorgen om transporten voor gasleiding (AD Rotterdam Oost, 8 juni 2013)

Meer info:
Flyer Gasunie over transporten door Ouderkerk
www.gasuniebouwt.nl
Brochure ‘Leidingaanleg in uw omgeving’


Wil je weten waar de leiding komt te liggen? Vlieg er overheen in een Google Earth animatie. De gele lijn in de video is de nieuwe leiding die nu gelegd wordt, oranje lijnen zijn bestaande leidingen. De cirkels en ovalen zijn de plekken waar de leiding -soms over lange stukken- door boringen wordt gelegd. Op de andere stukken wordt de leiding door middel van het graven van een sleuf gelegd.