7 juni 2013

Ouderkerk wil snelle herindeling

Wanneer BZK-minister Ronald Plasterk 13 juni belt met de gemeente Ouderkerk dan krijgt hij van burgemeester John de Prieëlle te horen dat er een snelle herindeling, per 1 januari 2015, in de Krimpenerwaard moet plaatsvinden.

De Ouderkerkse raad vindt in grote meerderheid dat de nieuwe gemeente ook Krimpen aan den IJssel moet omvatten. De kans dat die wens wordt gehonoreerd is uitermate klein. Tegelijkertijd met de Ouderkerkse gemeenteraad vergaderde een paar kilometer verderop de Krimpense politiek en daar spraken alle partijen zich uit voor behoud van zelfstandigheid. In de Krimpenerwaard heeft bovendien ook Schoonhoven zich al onomwonden uitgesproken voor een K5-variant.

Nu pleiten voor een snelle K6-gemeente is niet realistisch, vonden de PvdA’ers Aris Maat en Jos Simons. De K5-gemeenten hebben samen al een basis gelegd voor een fusie, het binnenhalen van Krimpen zou de zaken veel complexer maken en nieuwe discussies en problemen oproepen. Wat nu is geboden is snelheid, gelet op het grote aantal omvangrijke taken dat op de gemeenten afkomt.

Minister Plasterk heeft aangegeven dat hij een K6-gemeente serieus wil overwegen wanneer daar in het gebied unaniem draagvlak voor is. Nu dat ontbreekt zal hij waarschijnlijk niet afwijken van het provinciaal herindelingsadvies: een fusie van de vijf gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Ook de commissie-Hendrikx, die Gedeputeerde Staten onlangs adviseerde over de bestuurlijke toekomst van de Krimpenerwaard, vindt een snelle K5-fusie het meest wenselijk en meest realistisch.

Aris Maat: Snelheid is geboden, dus K5.

Aris Maat: Snelheid is geboden, dus K5.

PvdA-fractievoorzitter Aris Maat sloot een K6-gemeente als einddoel niet uit, maar op korte termijn is dat niet wenselijk. ‘We zitten nu niet op één lijn. Daarom is snel een nieuwe, democratisch gecontroleerde gemeente nodig om de grote nieuwe taken voor onze inwoners goed op te kunnen pakken.’
Leen van Winden nam binnen de PvdA-fractie een minderheidsstandpunt in. Hij stemde voor de K6-variant, maar alleen als dat per 1 januari 2015 kan. Ook CDA’er Leen van der Vlist maakte die kanttekening bij zijn keuze voor K6.

Minister Plasterk wil binnenkort een knoop doorhakken over een gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard. Donderdag 13 juni maakt hij een belrondje langs alle burgemeesters om te informeren welke standpunten de gemeenteraden hebben ingenomen. Dan stuurt hij, nog vóór het zomerreces, een wetsvoorstel voor een herindeling naar de Tweede Kamer.

Overigens is de BON-samenwerking, het experiment om de ambtelijke apparaten van Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek te fuseren met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeenten, nu definitief van de baan.

Kans op fusie K6 lijkt verkeken (AD Groene Hart, 8 juni 2013)