27 februari 2014

Parkeerterrein bij Spirit wordt aangepakt

Het is al een langlopend dossier, maar nu wordt er toch echt werk gemaakt van het parkeerterrein bij VV Spirit aan de Sportlaan/Burg. De Zeeuwlaan. Tegelijk met de Kerkweg krijgt ook dit gebied een opknapbeurt die moet leiden tot minder overlast voor de buurt.

Tijdens wedstrijden van Spirit is de parkeerdruk in de wijk erg hoog. Dan wordt ook veel geparkeerd op de stoep en in onoverzichtelijke bochten. Ook na de herinrichting zal de parkeerdruk groot blijven, maar de schets die de gemeente deze week presenteerde biedt wel ruimte voor 19 extra parkeerplaatsen.

Naar aanleiding van deze tekening (zie hieronder) hebben omwonenden suggesties voor verbetering aangedragen; die hadden vooral betrekking op de plaats van de inritten en op maatregelen om het wildparkeren tegen te gaan. De gemeente gaat deze ideeën nu toetsen op hun haalbaarheid. Een volgende informatiebijeenkomst staat nu gepland voor woensdag 12 maart, 20 uur.

Pspirit545