6 juni 2014

Plasterk antwoordt Eerste Kamer over herindeling Krimpenerwaard

Minister Ronald Plasterk heeft gereageerd op de vragen die de ChristenUnie, gesteund door de SP, in de Eerste Kamer had gesteld over de samenvoeging van de gemeenten in de Krimpenerwaard. In zijn antwoord zet hij nog eens kort de noodzaak van een herindeling uiteen.

De minister schrijft ook dat een kleinere variant dan K5 onvoldoende perspectief biedt en geen duurzame oplossing is in het licht van de grote regionale en bestuurlijke opgaven waar de gemeenten voor staan. De huidige samenwerking voldoet niet, omdat die te versnipperd is of onvoldoende wordt opgepakt, ‘terwijl juist krachtdadig en integraal optreden van groot belang is.’

De commissie Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer bespreekt de reactie van Plasterk dinsdag 10 juni. Als zij de beantwoording adequaat vindt, kan het wetsvoorstel worden geagendeerd voor een behandeling in de plenaire vergadering van de senaat. De verwachting is dat die behandeling nog voor het zomerreces zal plaatsvinden.

Memorie van Antwoord 6 juni 2014