24 juni 2013

Plasterk herhaalt: snel besluit over Krimpenerwaard

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken bevestigde vandaag dat hij nog altijd vasthoudt aan zijn streven om ‘op korte termijn’ een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de Krimpenerwaard. Eerder zei hij vóór het zomerreces van de Kamer (5 juli) een knoop te zullen doorhakken.

De minister schrijft dit in antwoord op Kamervragen over de herindeling van Maasdonk, bij ‘s-Hertogenbosch. Het CDA wilde van de minister weten welke gemeenten behalve Maasdonk nog meer te maken hebben met een herindelingsprocedure die kan leiden tot herindeling per 1 januari 2015. In zijn beantwoording noemt Plasterk onder andere de Krimpenerwaardgemeenten.

Voor gemeenten die per die datum opgaan in een nieuwe gemeente geldt een andere verkiezingsdatum voor de gemeenteraad. De huidige raden blijven daar een half jaar langer zitten, tot eind 2014. Daar worden niet in maart, maar in november gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Een wetsvoorstel daarvoor ligt momenteel voor advies bij de Raad van State, aldus Plasterk. Deze ‘uitstelwet’ is van toepassing op gemeenten waarvoor uiterlijk 31 december 2013 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is ingediend.