28 maart 2013

Plasterk wil dorpsraden bevorderen

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil de instelling van dorps- en wijkraden bevorderen. Hij ziet deze als een goed instrument om de afstand tussen bestuur en burger, die mogelijk toeneemt bij gemeentelijke schaalvergroting, te verkleinen. De minister zal de mogelijkheid om dorps- en wijkraden in te stellen opnemen in het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindelingen.

Hij stuurt dit binnenkort naar de Tweede Kamer.
Plasterk ziet dorpsraden niet als een nieuwe bestuurslaag. ‘Ze zijn niet dualistisch maar monistisch samengesteld en beschikken over beperkte bevoegdheden die aan hen zijn gedelegeerd door het gemeentebestuur. Directe verkiezingen kunnen wel, maar hoeven niet. Ze zijn verantwoording schuldig aan het gemeentebestuur’, schrijft hij in een notitie over de bestuurlijke organisatie van Nederland.

In die notitie bevestigt hij nog eens dat het kabinet gemeentelijke herindelingen niet van bovenaf wil opleggen. ‘Wel kan de provincie zich soms genoodzaakt zien als onderdeel van een herindelingsprocedure uiteindelijk een knoop door te hakken. Met dat langetermijnperspectief voor ogen bespoedigt en ondersteunt het kabinet nu de gemeentelijke fusies die vaak al langer in voorbereiding zijn.’
Het kabinet wil vermijden dat er straks kleine gemeenten overblijven die niet worden betrokken bij herindelingen of dat provincies geen initiatief meer nemen omdat één gemeente tegen is, terwijl één of enkele andere gemeenten, dan wel de regio, als geheel gebaat is bij herindeling.

Of Plasterk bij het schrijven van de notitie de bestuurlijke situatie in de Krimpenerwaard op het netvlies had, is niet bekend. Als PvdA Ouderkerk constateren wij echter met genoegen dat de minister kiest voor de variant die wij ook altijd hebben bepleit, bijvoorbeeld in ons verkiezingsprogramma: een gemeentelijke herindeling van de Krimpenerwaard met een gelijktijdige instelling van dorpsraden.

Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie van Nederland

Lees ook:
‘Goed plan minister Plasterk’ (AD Groene Hart-artikel 15 april 2013)