14 januari 2014

‘Pontje’ verdient steun van de gemeente

De PvdA legt zich niet zonder slag of stoot neer bij het standpunt van het college van B en W van Ouderkerk dat de veerdienst tussen Gouderak en Moordrecht geen financiële steun krijgt. Het college gaat daarmee te gemakkelijk voorbij aan het maatschappelijk belang van ‘het pontje’.

Stopzetting van de veerdienst dreigt als de gemeente niet bijspringt, schreef het college aan de gemeenteraad. De exploitant kampt met een sterke daling van het aantal klanten als gevolg van de komst van de Gouderaksebrug over de Hollandsche IJssel, ruim twee kilometer stroomopwaarts.

De 'Mayflower', een van de vele pontjes die tussen Gouderak en Moordrecht hebben gevaren.

De ‘Mayflower’, een van de vele pontjes die tussen Gouderak en Moordrecht hebben gevaren.

De PvdA zal donderdag 6 februari de gemeenteraad vragen zich uit te spreken voor een gemeentelijke inspanning om de veerverbinding te behouden. Het maatschappelijk belang moet voor de gemeente Ouderkerk voorop staan, niet uitsluitend het financieel belang, vinden wij.

Sinds mensenheugenis is er een veerverbinding tussen Gouderak en Moordrecht. Ook nu nog zijn veel mensen hiervan afhankelijk voor het onderhouden van sociale contacten en voor het bezoeken van winkels, scholen, kerken, verenigingen of andere voorzieningen. Beëindiging van deze dienst heeft volgens ons grote, onaanvaardbare consequenties. De gemeente heeft niet voor niets het ‘veerrecht’ en daarmee een morele plicht om de continuïteit van het veer te garanderen, vinden wij.
In ieder geval moet worden voorkomen dat, als de huidige exploitant het bijltje erbij neergooit, er gedurende enige tijd (in afwachting van een nieuwe exploitant) een ‘pontloze’ situatie ontstaat.

Het onderwerp staat op de agenda van de commissie VROM van donderdag 16 januari.

Hieronder de waarschijnlijk oudste afbeelding van het veer (‘overzetting’) tussen Gouderak en Moordrecht. Het bijschrift bij deze prent luidde: ‘Het Dorp Moorsdrecht aan den Yssel op een andere zyde te zien by de overzetting na de Krimperweert zoo als hy zich voordede in ’t Jaar 1631′. De prent zelf dateert uit ongeveer 1725.
vegomo1631545

Veerdienst nog niet uit de problemen (9 januari 2014)

PvdA wil steun voor veerdienst (AD Gouda, 16 januari 2014)
PvdA wil steun voor veerdienst (AD Rotterdam Oost, 15 januari 2014)
PvdA wil inspanning om pontje te behouden (Het Kontakt, 14 januari 2014)
PvdA: Veer Gouderak verdient steun van gemeente (Dichtbij.nl, 14 januari 2014)
Geen financiële steun voor pontbaas (Het Kontakt, 14 januari 2014)