25 september 2014

Punaises in wegdek Dorpsstraat

Met een aantal maatregelen wil Ouderkerk de Dorpsstraat van Gouderak veiliger maken. De smalle verkeersader voor doorgaand verkeer is al langer een aandachtspunt. Een van de maatregelen is het aanbrengen van ‘verkeerspunaises’ter hoogte van de vijf kruisingen.

Dat zijn achtereenvolgens (van zuidwest naar noordoost) de kruisingen met Veerstoep/Lange Rol, Veerstraat, Kerkstraat, Essendreef en Zellingkade. De verkeerspunaises zijn een tijdelijke maatregel. Eind 2017 worden hier kruisingsvlakken aangelegd.

dorpsstr545Andere maatregelen zijn het aanbrengen van zogenoemde ‘pianomarkeringen’ bij beide komgrenzen en het plaatsen van een ‘dynamisch snelheidsdisplay’ dat rouleert tussen vier plaatsen in de Dorpsstraat.

Het voorstel van het college komt donderdag 2 oktober aan de orde in de vergadering van de gemeenteraad. De commissie VROM boog zich hier eerder deze maand over maar kon niet tot een eensluidend advies voor de raad komen. In april hebben bewoners van de Dorpsstraat de gelegenheid gehad met suggesties te komen om hun straat veiliger te maken.

De smalle Dorpsstraat moet veiliger worden.

De smalle Dorpsstraat moet veiliger worden.