13 oktober 2014

PvdA komt met model zienswijze Abelenlaan

De PvdA in Ouderkerk heeft op haar website een model zienswijze geplaatst. Inwoners van Ouderkerk aan den IJssel kunnen deze downloaden om bezwaar te maken tegen de bebouwing van de groenstrook tussen de Abelenlaan en bedrijventerrein Zijdepark.

De meerderheid van de gemeenteraad wil de Hersteld Hervormde Gemeente toestaan op deze groenstrook een nieuwe kerkgebouw te realiseren. De PvdA en de VVD, samen een nipte minderheid in de raad, zijn hier geen voorstander van omdat inwoners is beloofd dat de kavel groen blijft; voor het stuk grond geldt nu nog ‘de hoogste graad van planologische bescherming’. De groenbestemming is ook bevestigd in de Structuurvisie 2030.

De PvdA meent dat er tal van argumenten zijn om het raadsbesluit van 9 september ter discussie te stellen. Die argumenten hebben wij verwoord in een model zienswijze die hieronder kan worden gedownload. Men hoeft alleen nog de datum en zijn of haar naam en adres in te vullen, het document te printen en vóór 29 oktober te sturen naar het college van burgemeesters en wethouders van Ouderkerk, Postbus 3018, 2935 ZG Ouderkerk aan den IJssel.
Uiteraard staat het eenieder vrij de tekst aan te vullen met eigen argumenten of zaken juist uit ons model weg te laten. Ons enige doel is, kritische inwoners van Ouderkerk aan den IJssel een eindje op weg te helpen en hen te ondersteunen bij het opstellen van een zienswijze, omdat het alleen zin heeft een zienswijze in te dienen als deze goed juridisch onderbouwd is.

Meer informatie over het indienen van een zienswijze en de achterliggende stukken

Model zienswijze

Meer dan tachtig zienswijzen tegen bouwplan kerk (Het Kontakt, 29 oktober 2014) 
Bezwaar maken tegen HHG kerk
(IJssel & Lekstreek, 15 oktober 2014)
‘PvdA sluit in Ouderkerk mensen uit’ (Dichtbij.nl, 15 oktober 2014) 
PvdA Ouderkerk: Maak bezwaar tegen kerkbouw hhg
(Reformatorisch Dagblad, 14 oktober 2014) 
PvdA Ouderkerk komt met ‘modelbezwaar’
(AD Rotterdam Oost, 14 oktober 2014)
PvdA ‘helpt’ bezwaarmakers (Het Kontakt, 14 oktober 2014)

(Eerder plaatsten omwonenden ook al een (korte) zienswijze op internet; die vind je hier.)