20 augustus 2014

PvdA maakt werk van werk

De PvdA maakt in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard werk van werk. Om mensen die werkloos raken weer aan de slag te krijgen, willen wij afspraken maken met ondernemers en bieden we inwoners de kans tot omscholing.

Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Nieuwe kansen!’ van de PvdA Krimpenerwaard dat zaterdag 23 augustus, op de braderie in Stolwijk, wordt gepresenteerd.

De sociale voorzieningen, die we met elkaar organiseren en financieren, zullen voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Goede voorlichting is daarvoor essentieel. We helpen de mensen die het (even) moeilijk hebben weer op weg naar een betere toekomst maar vragen ook om zelf – waar mogelijk – een steentje bij te dragen. Die inzet moet wel bijdragen aan een grotere kans om weer een plaats op de arbeidsmarkt te krijgen en mag niet in de plaats komen van bestaand (betaald) werk.

Speciale aandacht verdient de jeugdwerkloosheid. Om jongeren aan het werk te krijgen en te houden zal de nieuwe gemeente volgens ons afspraken moeten maken met scholen en bedrijven over stages en opleidingen. Daarnaast gaan we investeren in het tegengaan van vroegtijdige schooluitval.