2 september 2013

PvdA: optreden tegen eigenaar bouwval

De PvdA wil dat de gemeente Ouderkerk handhavend optreedt tegen de eigenaar van de uitgebrande boerderij aan de Kerkweg in Ouderkerk aan den IJssel. De bouwval leidt volgens ons tot gevaarlijke situaties. De Woningwet biedt voldoende handvatten om op te treden.

Wij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W.

De uitgebrande boerderij ligt er al acht jaar onveranderd bij.

De uitgebrande boerderij ligt er al acht jaar onveranderd bij.

In 2005 werd de boerderij ‘Nooit Gedacht’ tot tweemaal toe door brand getroffen. Sinds de laatste brand van 18 oktober 2005 liggen de restanten van deze boerderij er, aan de beeldbepalende toegangsweg van de kern Ouderkerk aan den IJssel, nagenoeg ongewijzigd bij. Dat is ons een doorn in het oog. Niet alleen omdat het ontsierend is, maar ook en vooral omdat het mogelijk gevaar oplevert voor kinderen die de ruïne zien als een aantrekkelijk en avontuurlijk speelobject.

In de Woningwet is uitdrukkelijk geregeld dat de eigenaar van een bouwwerk er zorg voor moet dragen dat er geen gevaar voor de veiligheid ontstaat of voorduurt als gevolg van de bouwkundige staat. Het is bovendien verboden een bouwwerk in stand te houden wanneer het strijdig is met de bouwvoorschriften zoals die zijn vastgelegd in de bouwverordening. B en W hebben de bevoegdheid en volgens de PvdA de plicht hiertegen op te treden. Wij baseren ons daarbij ook op een uitspraak van de Raad van State dat de overheid in beginsel verplicht is handhavend op te treden in het algemeen belang.

De boerderij kan voor kinderen een aantrekkelijk speelobject zijn.

De boerderij kan voor kinderen een aantrekkelijk speelobject zijn.

De PvdA wil van het college weten waarom het sinds oktober 2005 niet is opgetreden. Dat zou te verklaren zijn als er sprake was geweest van concreet zicht op legalisatie van de situatie, maar een termijn van acht jaar lijkt ons niet aannemelijk.

Sinds oktober 2005 is het college door de gemeenteraad, op basis van bestaande wet- en regelgeving, tot tweemaal toe opgeroepen hier handhavend op te treden. Daarnaast is door de raad tussentijds de nota verrommeling aangenomen. Wij willen dat het college concreet aangeeft waarom het al die jaren geen gehoor heeft gegeven aan die oproep.

Schriftelijke vragen PvdA over handhaving, 27 augustus 2013
Beantwoording door college, 4 september 2013