1 februari 2014

PvdA schildert contouren voor de nieuwe gemeente

De PvdA Krimpenerwaard heeft de eerste contouren geschetst voor een nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Uitgangspunt voor de PvdA is dat de inwoners hun dorpen terugkrijgen en dat de nieuwe gemeente koploper wordt op het gebied van dienstverlening.

Dat hebben de fractievoorzitters van de PvdA in Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist uitgesproken in hun bijdrage aan het Visiedocument dat de gemeenteraden nu aan het opstellen zijn. In dat document worden de grote lijnen voor de nieuwe gemeente uitgezet zodat de organisatie van de gemeente, die per 1 januari 2015 van start moet gaan, erop is gericht die visie te kunnen uitvoeren.

Volgens de PvdA zal de nieuwe gemeente Krimpenerwaard een gemeente zijn, die:
● de inwoners hun dorpen teruggeeft door de wijken en dorpen zeggenschap en het recht van advies te geven over hun eigen woonomgeving, gecombineerd met een eigen budget om zaken zelf te realiseren;
● bereikbaar, dienend en vraaggericht is, de burger staat centraal; aanvullend op de loketfunctie geldt het principe: ‘de gemeente komt naar je toe’; in deze visie is geen plek voor een nieuw gemeentehuis;
● zoveel mogelijk zichtbaar is, de medewerkers van de buitendienst zijn visitekaartje, aanspreekpunt en ogen en oren van de gemeente; alle medewerkers worden gestimuleerd zichtbaar, op locatie te werken, verspreid over de gemeente;
● een platte, deskundige organisatie is waarin ontschot en integraal wordt gewerkt en gedacht en die investeert in haar medewerkers en hen stimuleert tot meedenken en innoveren;
● straks van de Nederlandse plattelandsgemeenten koploper is op het gebied van dienstverlening en de inzet van ICT en sociale media; ICT wordt niet alleen ingezet om de gemeentelijke processen beter te maken, maar óók om de dienstverlening aan en de communicatie en interactie met de inwoners te optimaliseren; zij moeten volwaardig kunnen participeren in de totstandkoming van gemeentelijk beleid;
● haar eigen deskundigheid ontwikkelt en slechts bij uitzondering kennis en advies van buitenaf inkoopt.

De komende maanden gaat de PvdA Krimpenerwaard deze onderdelen verder invullen. Zij kunnen als basis dienen voor het verkiezingsprogramma, waarvan een concept wordt gepresenteerd op de algemene ledenvergadering van 19 maart 2014.