20 maart 2014

PvdA uit de startblokken voor 19/11

De leden van de PvdA-afdeling Krimpenerwaard hebben in grote lijnen ingestemd met het conceptprogramma waarmee we de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard ingaan. Nog voor de zomer wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.

De PvdA zet in op een duurzame Krimpenerwaard en op een gemeente die dienstverlening dichtbij de inwoners centraal stelt. De inwoners moeten wat ons betreft ook meer zeggenschap over hun eigen dorpen en wijken krijgen.

In het programma is ook veel aandacht voor zorg en wonen, voor voorzieningen voor jong en oud, voor goed onderwijs en een beter openbaar vervoer, voor recreatie/toerisme en voor werkgelegenheid.

In juni wil de PvdA het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen vaststellen. Nu al hebben we voldoende goede kandidaten om de lijst mee te vullen, maar wie zich nog wil aanmelden is van harte welkom, bijvoorbeeld door vóór 2 juni een e-mail te sturen of contact op te nemen met een van de bestuursleden.
Een campagneteam is al aan de slag met de voorbereidingen voor de verkiezingen van 19 november.

De ledenvergadering ging in het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek akkoord met enkele wisselingen in het afdelingsbestuur. Elly van der Klauw en Gerjo Goudriaan werden als voorzitter en secretaris vervangen door respectievelijk Leo Mudde en Conny Demper. Elly blijft nog wel aan als gewoon bestuurslid, Gerjo gaat zich op andere manieren inzetten voor de PvdA.

Vóór zij de voorzittershamer uit handen gaf, zette Elly van der Klauw nog even Nazli Karabulut in het zonnetje. Zij is de drijvende kracht achter het Ombudsteam van de PvdA Krimpenerwaard dat sinds enkele weken actief is.