14 november 2013

PvdA wil aansluiting bij De Nieuwe Regio

De PvdA kijkt in haar reactie op de begroting al verder dan de grenzen van de nog te vormen nieuwe gemeente Krimpenerwaard. De toekomst van Ouderkerk ligt in De Nieuwe Regio, het grotere verband van Midden-Hollandgemeenten waarin de oplossingen voor grote gemeentelijke vraagstukken moeten worden gevonden.

De gemeenten in de Krimpenerwaard zijn nooit in staat gebleken een gezamenlijke toekomstvisie te formuleren, zei raadslid Jos Simons (foto) donderdagmiddag, die namens fractievoorzitter Aris Maat de algemene beschouwingen uitsprak. Het is daarom goed dat er een ander platform is waar de Krimpenerwaard bij kan aanhaken, zeker als het gaat om grote ruimtelijke ontwikkelingen. Andere gemeenten, zoals Gouda en Zuidplas, pakken wél door waardoor de Krimpenerwaard al op sociaaleconomische achterstand staat.

Het komend jaar moet worden benut om samen met de andere K5-gemeenten afspraken te maken hoe moet worden omgegaan met zaken als dienstverlening, burgerparticipatie en inspraak. Die afspraken mogen niet vrijblijvend zijn, maar moeten onderdeel zijn van een gezamenlijke bestuurlijke visie die als basis kan dienen voor de nieuwe Krimpenerwaardgemeente.

De PvdA is tevreden over de plannen met de openbare ruimte. De inzet op duurzame en bloemrijke dorpen kan op onze steun rekenen, evenals het toepassen van LED-verlichting in het buitengebied. Dit mag echter niet ten koste gaan van de beeldbepalende houten ‘bokpalen’.

Ouderkerk moet veel beter inhoud geven aan zijn zorgplicht voor de zwakken en kwetsbaren in de gemeente. Tot nu toe weigerde de meerderheid van de raad het geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelde, te besteden aan de bestrijding van armoede. Dat moet veranderen. Gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben, moeten dat ook krijgen, kinderen moeten zonder financiële drempel lid kunnen worden van een sport- of scoutingvereniging.

De PvdA zal zich blijven inzetten voor het behoud van voorzieningen als peuterspeelzalen en het Dorpshuis. Het afgelopen jaar heeft de gemeente te veel mist opgeworpen waardoor grote onrust is ontstaan. Dat mag niet weer gebeuren.

Ten slotte maken wij ons ernstig zorgen over de tarieven voor de lijkbezorging. De kosten worden amper gedekt door de opbrengsten. Steeds meer mensen kiezen voor crematie wat voor de gemeenten geen extra kosten oplevert, terwijl voor een begrafenis de gemeenschap bijna driekwart van de rekening moet betalen.

Algemene beschouwingen 2014 PvdA
Algemene beschouwingen alle partijen

(Concept) verslag begrotingsraad 14 november 2013

Het Kontakt was ook aanwezig bij de raadsvergadering en maakte de volgende verslagen:
‘Ja’ tegen origineel gebiedsvoorstel Krimpenerwaard
‘Verhoog tarieven lijkbezorging’
Hoop gevestigd op Tweede Kamer
Ouderkerk financieel klaar voor herindeling
‘Behoud nachtzorg van groot belang’