19 oktober 2014

PvdA wil meer groen in de wijk

De PvdA Krimpenerwaard wil dat er bij stads- en dorpsvernieuwing meer aandacht komt voor de aanleg van groen en meer speelruimte voor kinderen in de wijken en de centrumgebieden. Dat is een van van de zaken waarvoor wij pleiten in een pamflet over de ruimtelijke ontwikkelingen in de Krimpenerwaard.

De PvdA stelt een beleid voor dat bijdraagt aan de leefbaarheid en kwaliteit van de ruimte en tegelijkertijd rekening houdt met de woonwensen van de inwoners – ook de huishoudens met lage inkomens.

Meer speelruimte in de wijk.

Meer speelruimte in de wijk.

In het pamflet zegt de partij dat ze ‘trots is op de Krimpenerwaard.’ Om recht te doen aan de historische waarden en de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied zal de nieuwe gemeente ‘zorgvuldig en doordacht’ moeten omgaan met de ontwikkeling van de ruimte.
‘Bouwen binnen de bestaande stads- en dorpsgebieden heeft onze voorkeur’, zegt Bas Noorlander, nummer 5 op de kandidatenlijst van de PvdA. ‘Wanneer toch in het buitengebied wordt gebouwd, dan moet dat passen binnen de landschappelijke waarden.’

Bas Noorlander

Bas Noorlander

In het algemeen vindt de PvdA dat het ruimtelijk beleid van de gemeente Krimpenerwaard moet uitgaan van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Een beleid met visie, dat is gericht op duurzaamheid en nieuwe economische ontwikkelingen. Hergebruik van leegstaande bedrijfs- en agrarische gebouwen gaat bij de PvdA vóór nieuwbouw en de natuur moet in de Krimpenerwaard de daarvoor in de Gebiedsovereenkomst afgesproken ruimte krijgen.

Ten slotte stelt de PvdA dat het nieuwe beleid rekening moet houden met de ontwikkeling van de bevolking (dus niet bouwen voor leegstand) en met de waterproblematiek en de waterveiligheid.

Pamflet ‘Recht doen aan de Krimpenerwaard’

Plan PvdA: meer groen in de kernen (AD Rotterdam Oost, 21 oktober 2014)
PvdA wil meer groen in de wijk (Het Kontakt, 21 oktober 2014 )