19 december 2013

PvdA wil meer weten over afgebrande boerderij Kerkweg

De PvdA neemt geen genoegen met de beantwoording van eerdere vragen over de bouwval van de afgebrande boerderij aan de Kerkweg in Ouderkerk aan den IJssel. De boerderij is nu, kort nadat wij de kwestie in augustus in de gemeenteraad aankaartten, gesloopt. Maar er blijven vragen.

Onduidelijk blijft, waarom het college acht jaar lang heeft afgezien van handhavend optreden om de gevaarlijke ruïne van de in 2005 afgebrande boerderij, hoewel het wel die bevoegdheid had.

In september 2013 lag de in 2005 afgebrande boerderij er nog altijd geblakerd bij.

In september 2013 lag de in 2005 afgebrande boerderij er nog altijd geblakerd bij.

Wij zijn er vooral van geschrokken dat tijdens de sloop ‘mannen in witte pakken’ zijn gesignaleerd. Dit duidt vermoedelijk op de aanwezigheid van asbest. Als dat zo is, willen we weten of het asbestprotocol is nageleefd en of er een asbestverwijderingsplan is opgesteld. Ook vragen wij het college of er sprake is geweest van een gevaar voor de veiligheid of de gezondheid en zo ja, waarom het dan niet handhavend heeft opgetreden op grond van de Wet milieubeheer en de Afvalstoffenverordening.

Ten slotte vragen wij of het college van plan is voortaan vaker af te zien van handhaving van welstandsexcessen binnen de gemeente. Als het antwoord daarop bevestigend is, willen wij weten hoe dat zich verhoudt tot de beginselplicht van handhaving.

Aanvullende vragen PvdA over sloop Kerkweg 133, 18 december 2013
Beantwoording door het college, 16 januari 2014

Eerder bericht over dit onderwerp:
PvdA: optreden tegen eigenaar bouwval (2 september 2013)
Schriftelijke vragen PvdA over handhaving, 27 augustus 2013
Beantwoording door college, 4 september 2013