11 juli 2014

Raad schuift besluit over groenstrook Abelenlaan voor zich uit

De gemeenteraad van Ouderkerk kon woensdag 9 juli geen besluit nemen over de bebouwing van de groenstrook aan de Abelenlaan in Ouderkerk aan den IJssel. Het voorstel van het college om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de nieuw van een kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente werd doorgeschoven naar september.

Zo’n verklaring is nodig om te kunnen afwijken van het bestemmingsplan. Daarin heeft de locatie de bestemming ‘groen’.  In 2005 sprak de raad uit dat voor deze kavel de ‘hoogste planologische bescherming’ zou moeten gelden. Daarmee bekrachtigde de raad destijds de belofte aan de omwonenden dat de groenstrook groen zou blijven, maar het college en de fracties van SGP, ChristenUnie en CDA hebben daar geen boodschap meer aan, zo bleek in recente debatten.

Staande de vergadering kwam de ChristenUnie met een nieuw amendement. De raad wilde daar nu niet over besluiten. Bij het uitstel zal ook een hebben gespeeld dat de fractie van de ChristenUnie niet voltallig was, waardoor de stemmen zouden staken. PvdA en VVD zijn tegen bebouwing van de groenstrook, de andere partijen zijn voor. PvdA-fractievoorzitter Aris Maat lichtte nog eens uitvoerig toe, waarom de PvdA zich wél houdt aan de dure belofte aan de inwoners van Ouderkerk aan den IJssel.

Aan het eind van de vergadering stelde Maat in een vertrouwelijk overleg van het presidium de integriteit van de burgemeester ter discussie. Burgemeester John de Prieëlle heeft dit dossier in behandeling genomen, maar volgens de PvdA hoort een politiek gevoelig dossier als dit bouwplan behandeld te worden door een wethouder. Bekend is dat VVD-wethouder Ria Boere in het college een minderheidsstandpunt inneemt; zij is tegen het bouwplan zoals dat door de HHG is ingediend. De gemeenteraad deelde het punt van Maat niet en stelde vervolgens wat vertrouwelijk in het presidium was gezegd aan de orde in de openbare raadsvergadering met een zogenoemde ‘motie tot maximale ondersteuning‘.

Begin september wordt een extra raadsvergadering gehouden. De eerste reguliere raadsvergadering na de zomer staat pas gepland voor 2 oktober.

Inbreng PvdA
Conceptverslag raadsvergadering 9 juli 2014

Lees ook:
Hakt raad Ouderkerk dan eindelijk knopen door? (AD Rotterdam Oost, 13 augustus 2014) 
Ruzie over kerk breekpunt voor raadslid (Het Kontakt, 22 juli 2014) 
Nog geen besluit kerk HHG (IJssel en Lekstreek, 16 juli 2014)
Raad schuift besluit voor zich uit (Het Kontakt, 15 juli 2014)
‘Deze burgemeester is onkreukbaar’ (Het Kontakt, 15 juli 2014)
Raad Ouderkerk steunt burgemeester in integriteitskwestie (AD Gouda, 12 juli 2014)
Raad Ouderkerk woest op PvdA-voorman Aris Maat (Dichtbij.nl, 12 juli 2014)
Besluit bouw kerk uitgesteld (AD Gouda, 11 juli 2014)
Kerkbouw Ouderkerk aan den IJssel blijft twistappel (Dichtbij.nl, 10 juli 2014)
Geen besluitvorming raad kerkgebouw (website gemeente Ouderkerk, 10 juli 2014)

Eerdere berichten over dit onderwerp: 
Weer vraagtekens bij bouwplan kerk Abelenlaan (20 juni 2014)
Gemeenteraad slaat waarschuwing PvdA in de wind (6 juni 2014)
‘Avond van de gebroken belofte’ (21 maart 2014)
College zet druk achter plan nieuwe kerk (21 februari 2014)
VVD/CU-college stelt groenstrook Abelenlaan ter discussie (10 februari 2014)
Opnieuw verzet omwonenden Abelenlaan tegen nieuwe kerk (18 december 2013)