12 september 2014

Raad stemt in met kerkgebouw HHG

De gemeenteraad van Ouderkerk heeft tijdens een extra vergadering op 9 september ingestemd met het – aangepaste – voorstel van het college tot het afgeven van een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een kerk op de strook grond tussen de Abelenlaan en het Zijdepark.

Met een verklaring van geen bedenkingen geeft de gemeenteraad toestemming aan het college om voor een project af te wijken van het geldende bestemmingsplan. De PvdA en de VVD stemden tegen het voorstel.

PvdA-fractievoorzitter Aris Maat verwacht dat de strijd nog niet is gestreden. In het AD van 12 september zegt hij: ‘De gemeenteraad heeft veel hindernissen opgeworpen en doet nu zijn kunstje om ervoor te zorgen dat de beslissing wordt genomen voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard er is. Die wordt dan waarschijnlijk geconfronteerd met een lijk in de kast, want een juridische onderbouwing is er niet. Ik ben ervan overtuigd dat dit bij de rechter terechtkomt en als die beslist dat er niet mag worden gebouwd, staat de kerk met lege handen.’

Het voornemen van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een kerk, inclusief de (ontwerp)verklaring (het ontwerpbesluit), ligt met ingang van woensdag 17 september 2014 voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Tegen dit ontwerpbesluit kunnen tot 29 oktober zienswijzen worden ingediend.
Meer informatie over het indienen van een zienswijze

Bewoners aan zet bij plannen voor kerk (AD Rotterdam Oost, 26 september 2014) 
Tegenstanders omstreden kerk bezinnen zich op gevolg
(AD Gouda 12 september 2014)