7 februari 2014

Raad vindt motie over veer Gouderak ‘sympathiek’, maar steunt haar niet

Alle fracties in de gemeenteraad van Ouderkerk vonden de motie van de PvdA, waarin wij het college een steuntje in de rug wilden geven in zijn strijd voor het behoud van het veer Gouderak-Moordrecht, ‘sympathiek’. Maar toen het op stemming aankwam, was iedereen tegen.

De motie werd dan ook met 9 tegen 3 stemmen verworpen. Belangrijkste reden volgens de andere partijen: de raad heeft een soortgelijke motie al in november 2012 aangenomen en daarom was deze overbodig en slechts ‘voor de bühne’, zoals de ChristenUnie meende.
Wat wij met de motie wilden bereiken is dat er geen gat valt tussen het moment dat de huidige exploitant van het veer het bijltje erbij neergooit, en er een nieuwe exploitant is gevonden. Een nieuwe aanbesteding gaat al gauw een halfjaar duren, maar ook in die tussentijd moet er een veerdienst in stand blijven, vinden wij.

Toen de motie van 2012 werd aangenomen (die overigens ook door ons was ondertekend), was de situatie volstrekt anders. Daarin werd het college gevraagd om een inspanningsverplichting voor het behoud van het veer, maar er was niets geregeld over een mogelijke uitval van het veer tussen een faillissement en een nieuwe aanbesteding. Ondanks een uitleg van onze motie door onze raadsleden Leen van Winden en Jos Simons, volhardden alle andere fracties in hun weigering om de motie te ondersteunen.

Niettemin zei wethouder Theo Segers dat hij eraan werkt dat ‘als het moment daar is dat de huidige exploitant ermee stopt, er een alternatief is’. Eerder tijdens de raadsvergadering had hij al gezegd dat het moment dat de exploitant stopt, in zicht komt.

Motie over veer haalt het niet (AD Gouda, 8 februari 2014)
Motie voor behoud van veerpont
 (AD Gouda, 7 februari 2014)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
‘Onderzoek mogelijkheden om veerdienst te behouden’ (5 februari 2014)
‘Continuïteit veerdienst Gouderak-Moordrecht garanderen’ (17 januari 2014)
‘Pontje’ verdient steun van de gemeente (14 januari 2014)
Veerdienst nog niet uit de problemen (9 januari 2014)