12 december 2014

Raad zegt definitief ‘ja’ tegen kerk, PvdA en VVD blijven tegen

De gemeenteraad van de Ouderkerk heeft donderdagavond in meerderheid ingestemd met de bouw van een kerk voor de hersteld hervormde gemeente (HHG) aan de Abelenlaan. De politieke afsluiting van tien jaar gesteggel gebeurde na uitvoerig beraad. De PvdA en VVD stemden tegen, waardoor de ‘verklaring van geen  bedenkingen’ werd aangenomen met de kleinst mogelijke meerderheid: 7 tegen 6.

De bal ligt nu bij het college van B en W die waarschijnlijk volgende week al een omgevingsvergunning zal verstrekken voor de bouw van de kerk. Tegen dat besluit is beroep mogelijk bij de rechter en bij de Raad van State. Het besluit werd genomen in de laatste ‘echte’ raadsvergadering van de gemeente. Per 1 januari gaat Ouderkerk op in de fusiegemeente Krimpenerwaard. Burgemeester John de Prieëlle, die dit dossier onder zijn hoede had, sprak alvast waarschuwende woorden richting de nieuwe gemeenteraad: als die het besluit terug draait, zou de HHG weleens met een flinke schadeclaim kunnen komen.

Aris Maat

Aris Maat

Uiteindelijk bleven ook deze avond nog veel vragen onbeantwoord. Bijvoorbeeld over de gesprekken die het college had gevoerd met de ondernemers op het Zijdepark die op de nieuwe kerk en het enorme parkeerterrein uitkijken. En over de verkeersveiligheid. Hoe kan het dat de verkeerssituatie (de aansluiting van het Zijdepark op de Zijdeweg) twee jaar geleden door het college nog als onveilig werd bestempeld en nu ineens geen probleem meer is? De Prieëlle bleef het antwoord schuldig.

Het slotakkoord van PvdA-fractievoorzitter Aris Maat in dit dossier: ‘De PvdA vindt het niet nakomen van afspraken en de door het gemeentebestuur gevoerde procedure een vorm van onbehoorlijk bestuur in zowel formele als materiële zin en wenst zich hiervan te distantiëren.’

20141211kerk3schaduw545De nieuwe kerk werpt een schaduw over de tegenoverliggende woonwijk (situatie op 21 maart om 18.00 uur)

20141211kerk2545Zo gaat de nieuwe kerk eruitzien.

20141211kerk1545Gevel aan de kant van de Abelenlaan.

20141211kerk4omgeving545De kerk in de omgeving.

Definitief ‘ja’ voor kerkbouw HHG Ouderkerk op terrein langs Abelenlaan (Het Kontakt West, 16 december 2014) 
Definitief fiat voor kerkbouw hhg Ouderkerk
(Reformatorisch Dagblad, 12 december 2014)