5 januari 2014

Scheuren in asfalt: niet harder dan 30 kilometer per uur

Op delen van de Kattendijk in Gouderak is een snelheidsbeperking ingesteld van 30 km/uur. Het asfalt vertoont op diverse plekken grote scheuren waardoor harder rijden tot gevaarlijke situaties kan leiden.

De snelheidsbeperking is een noodmaatregel. In november 2013 is de slechte staat van het wegdek besproken in de commissie VROM van de gemeenteraad van Ouderkerk. Bij die gelegenheid zei het college dat er bij de wegbeheerder (het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) en bij de provincie Zuid-Holland op is aangedrongen de gevaarlijke situatie ‘met spoed’ te verbeteren.

Snelheidsbeperking op de Kattendijk in Gouderak.

Snelheidsbeperking op de Kattendijk in Gouderak.

Een complete renovatie van de dijk staat op de rol voor mei 2014. Dan worden ook over de hele lengte van de dijk rode fietssuggestiestroken aangebracht, heeft het hoogheemraadschap beloofd. Die zijn er nu al op de Lageweg.

Scheuren in het asfalt

Scheuren in het asfalt.