21 augustus 2014

Start met passantenhaven Zellingwijk

Maandag 25 augustus starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een passantenhaven bij de Zellingwijk in Gouderak. Dan wordt grondonderzoek gedaan naar de draagkracht van de bodem.

Dit gebeurt vanaf een drijvend hefeiland. De werkzaamheden duren ongeveer een week. Dat staat op de website van de gemeente Ouderkerk.

De komst van een haven is een oude wens van de PvdA. Vanaf het begin vormde een passantenhaven onderdeel van de tekeningen voor een nieuwe Zellingwijk. Tot teleurstelling van velen haalde Rijkswaterstaat aanvankelijk een streep door het plan, omdat de in- en uitvarende jachtjes een gevaar voor de scheepvaart op de Hollandsche IJssel zouden vormen. De PvdA heeft er in de gemeenteraad steeds op aangedrongen, vast te houden aan de passantenhaven. Onze toenmalige wethouder Klaas Dogterom, bestuurslid van de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk, heeft dat gedaan en dankzij die vasthoudendheid is Rijkwaterstaat uiteindelijk akkoord gegaan.

De komst van het haventje goed is voor de leefbaarheid in het dorp. Met een aanlegmogelijkheid voor de pleziervaart kan er bovendien iets van de oude sfeer van Gouderak terugkomen. De rechtstreekse band die Gouderak altijd heeft gehad met het water moet wat ons betreft zichtbaar blijven.

Artist’s impression van de nieuwe passantenhaven

Werk aan haven begint (AD Gouda, 23 augustus 2014)

Eerder bericht over dit onderwerp:
Zo gaat de passantenhaven eruitzien (13 februari 2014)