25 juni 2013

Steun voor K5 in de regio

De gemeenten Gouda, Zuidplas en Waddinxveen, drie van de vier grootste gemeenten van het samenwerkingsverband Midden-Holland, hebben minister Ronald Plasterk gevraagd bij een herindeling van de Krimpenerwaard te kiezen voor de K5-variant.

Volgens de drie gemeenten zou het betrekken van Krimpen aan den IJssel bij een herindeling (de K6-variant) de ontwikkeling van De Nieuwe Regio inhoudelijk en bestuurlijk verstoren. Krimpen is bij dat proces nu niet betrokken.

Een K6-gemeente zou bovendien afbreuk doen aan het kabinetsbeleid om de drie grote decentralisaties in het sociale domein in ‘congruente samenwerkingsverbanden’ op te pakken. Dat gebeurt nu in Midden-Hollandverband en ook daar doet Krimpen niet aan mee.

Ten slotte stellen Gouda, Zuidplas en Waddinxveen dat een K6-gemeente het evenwicht binnen de regio zou verstoren: de regio Midden-Holland zou nog nog kleiner worden, de regio Rotterdam-Rijnmond nog groter. De bestuurlijke slagkracht van Midden-Holland zou hiermee worden verkleind en dat is ‘uitermate onwenselijk’.

De brief van de drie gemeenten is maandagavond besproken in de commissie ABZ van de Ouderkerkse gemeenteraad. De drie ‘BON’-gemeenten Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek zullen hier gezamenlijk op gaan reageren; dat is opmerkelijk, omdat de brief niet aan hen maar aan de minister was gericht.

Brief Gouda, Zuidplas en Waddinxveen aan de minister van BZK

K6-variant voor Gouda geen optie (15 juni 2013)