3 mei 2014

Studie naar ‘de Waard’

De Rabobank Krimpenerwaard presenteerde deze week een rapport met tien aanbevelingen voor het gebied. De nieuwe commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, mocht het in ontvangst nemen.

De Rabobank heeft bij het onderzoek zoveel mogelijk betrokkenen – inwoners, ondernemers, bestuurders, belangenorganisaties – uitgenodigd om samen op zoek te gaan naar de deelbelangen die zijn doorvertaald naar gedeelde belangen. De bijdragen van de betrokkenen sterkten de Rabobank in het idee dat een studie naar de economische vitaliteit noodzakelijk is en bovendien dat het benodigde draagvlak in de regio aanwezig is.

Commissaris van de Koning Jaap Smit: 'K5 biedt kansen voor vitale toekomst.' (foto: provincie Zuid-Holland)

Commissaris van de Koning Jaap Smit: ‘K5 biedt kansen voor vitale toekomst.’ (foto: provincie Zuid-Holland)

In het AD zegt Martijn Spijk, directievoorzitter van de Rabobank Krimpenerwaard, dat er nieuw onderzoek moet worden gedaan naar de economische toekomst van de Krimpenerwaard. Commissaris van de Koning Smit zegt in hetzelfde artikel dat de vorming van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard moet worden aangegrepen voor het oppakken van initiatieven ‘ter behoud van een vitale toekomst.’

Rabo-rapport schetst kracht (en zwakte) van de Krimpenerwaard (Het Kontakt, 1 mei 2014)
Studie naar ‘de Waard’ (AD Gouda, 30 april 2014)