25 april 2014

Toch subsidie voor Gouderak-Centrum

Woningstichting Gouderak (WSG) krijgt toch subsidie voor het ombouwen van de voormalige Rabobank tot multifunctioneel (gezondheids)centrum. Dat heeft de gemeenteraad donderdag besloten.

Een maand geleden hadden de ChristenUnie en de SGP in de gemeenteraad nog grote bezwaren. Zij wilden toen niet meewerken aan een verandering van de subsidievoorwaarden zoals het college van B en W die had voorgesteld. Nu bleken beide partijen honderdtachtig graden gedraaid en stemden ze, met een verwijzing naar het goede werk dat de WSG in Gouderak heeft verricht, alsnog in met de toekenning van de Europese Leadersubsidie.

Toch subsidie voor de bouw van het Dokter Boumanhuis.

Toch subsidie voor de bouw van het Dokter Boumanhuis.

Het is niet denkbeeldig dat die ommezwaai is ingegeven door een brief van het college waaruit blijkt dat weigering van de subsidie de WSG weleens naar de rechter zou kunnen leiden en dat de gemeente die zaak vermoedelijk zou verliezen. Immers, de subsidie was bedoeld voor de bouw van een gezondheidscentrum en dat heeft de WSG gedaan. Dat er in de omgevingsvergunning stond dat het voormalige bankgebouw aan de achterzijde zou worden uitgebreid ten behoeve van een nieuw onderkomen voor Het Baken, doet daar niets aan af. Het Baken en de WSG konden niet tot overeenstemming komen over het gebruik en het beheer daarvan en zijn met ruzie uit elkaar gegaan. Het Baken heeft nu zijn zinnen gezet op nieuwbouw op de plaats van het bestaande gebouw, maar de WSG heeft al aangekondigd zich daartegen te zullen verzetten omdat ze vreest voor waardedaling van haar nieuwe woningen in het centrum.

De PvdA heeft steeds gevonden dat het gezondheidscentrum goed was voor de leefbaarheid van het dorp en dat daarom de subsidie moest worden toegekend. Wij zijn dan ook blij met besluit van de gemeenteraad. Maar net als de andere partijen vinden wij het jammer dat Het Baken en de WSG niet meer met elkaar in gesprek zijn en dat het dorp op dit punt verscheurd is.

Toch ton subsidie corporatie (AD Rotterdam Oost, 25 april 2014)

Lees ook:
Woningstichting Gouderak botst met Ouderkerk (14 april 2014)
‘Breng Baken en Dorpshuis onder één dak’ (5 april 2014)
WSG weigert bouwplan dorpskern Gouderak aan te passen (13 september 2013)
Gedoe over nieuwbouwplannen Gouderak-Centrum (8 april 2013)
Baken haakt af, minder woningen in Gouderak (19 februari 2013)