21 juni 2013

Tracé fietspad toch weer ter discussie

Ruim een half jaar wordt er al over gestoeid, het tracé voor het nieuwe fietspad tussen de Lange Tiendweg in Gouderak en de Beijerscheweg in Stolwijk. De colleges van Vlist en Ouderkerk zaten op één lijn, maar nu liggen de agrariërs weer dwars.

Tijdens de vergadering van de commissie VROM van de Ouderkerkse gemeenteraad zei de afdeling Krimpenerwaard van de agrarische organisatie LTO onaangenaam verrast te zijn over het voorstel om het fietspad niet naast of over het bestaande Beijerschewegje aan te leggen. Door te kiezen voor een tracé dat ongeveer 600 meter westelijk van het Beijerschewegje ligt wordt een agrariër in zijn belang geschaad, stelt LTO. Bovendien zou dit traject verkeersonveiliger zijn in verband met de doorsnijding van het fietspad door landbouwverkeer.

De agrarische lobby zou het nieuwe fietspad het liefst naast of over het Beijerschewegje leggen.

De agrarische lobby zou het nieuwe fietspad het liefst naast of over het Beijerschewegje leggen.

Het betoog van LTO viel in vruchtbare aarde bij CDA, ChristenUnie, SGP en VVD die het verzoek van de agrariërs om de tracékeuze nog eens te bezien, ondersteunden. Het presidium van de gemeenteraad, bestaande uit de voorzitter van de raad (de burgemeester) en de fractievoorzitters, moet nu bepalen of dit onderwerp moet terugkomen in de raad of dat het college mag vasthouden aan zijn besluit.

De PvdA is voorstander van het traject ten westen van het Beijerschewegje (de rode lijn op het kaartje hieronder). Een fietspad over of direct naast dit karakteristieke wegje (de groene lijn) zou het karakter daarvan ernstig aantasten. Bovendien hebben het Beijerschewegje en zijn directe omgeving een hoge cultuurhistorische waarde en herbergt het gebied een belangrijke populatie ringslangen.

tweetracesfietspadNieuw fietspad moet karrenspoor worden (19 juni 2013)

Agrariërs fel tegen nieuw fietspad tussen Gouderak en Stolwijk (AD Rotterdam Oost, 25 juni 2013)
Gedoe over tracé fietspad (Het Kontakt, 24 juni 2013)

Memo DLG over tracékeuze fietspad
Memo college Ouderkerk over tracékeuze t.b.v. VROM-vergadering 20 juni 2013