21 november 2013

Tweede Kamer komt 31 januari naar de Krimpenerwaard

De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken komt vrijdag 31 januari naar de Krimpenerwaard en houdt daar een hoorzitting over de voorgenomen herindeling. Politieke partijen mogen niet inspreken.

Belanghebbenden uit de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist kunnen tot 9 januari 2014 schriftelijk bij de commissie reageren op het wetsvoorstel van het kabinet dat voorziet in een herindeling per 1 januari 2015. Die reacties kunnen per brief (voor het adres, zie de brief hieronder) of per e-mail worden gestuurd.

Voor de hoorzitting mogen de colleges en de gemeenteraden van de vijf betrokken gemeenten, de provincie, maatschappelijke organisaties en groepen burgers spreektijd aanvragen. Individuele burgers die slechts op persoonlijke titel spreken krijgen geen spreektijd.

Brief Vaste commissie BiZa over voorbereiding en procedure wetsvoorstel samenvoeging Krimpenerwaardgemeenten

Wetsvoorstel
Memorie van Toelichting

PvdA-fracties vragen Kamer om snel besluit voor K5