23 september 2013

Ultieme poging om inzicht te krijgen in kosten BON

Aris Maat, de fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Ouderkerk, heeft op persoonlijke titel een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) ingediend bij de gemeente. Hij wil op die manier te weten komen hoeveel geld Ouderkerk heeft uitgegeven aan het mislukte BON-proces.

Als raadslid heeft Aris Maat al een jaar lang gevraagd om een opgave van de kosten die Ouderkerk heeft gemaakt voor de BON-samenwerking, het project dat moest leiden tot een fusie van de ambtenarenapparaten van de gemeenten Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek. Het college heeft die informatie al die tijd niet verstrekt, ondanks dat het daartoe volgens de Gemeentewet wel verplicht is.

Aris Maat betreurt het dat hij gedwongen is zijn toevlucht te zoeken tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). ‘Triest en onnodig’, zegt hij. ‘Het is vooral ook heel vervelend voor het extra werk dat dit mogelijk voor de ambtenaren oplevert.’ Gemeenten zijn volgens de Wob verplicht binnen vier weken de gevraagde informatie te verstrekken.

Maat heeft het verzoek op persoonlijke titel ingediend. De PvdA was altijd tegenstander van de BON-samenwerking omdat wij het als een heilloze, doodlopende weg zagen. Dat is bevestigd toen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aankondigde te komen met een wetsvoorstel om de vijf Krimpenerwaardgemeenten te fuseren tot één nieuwe gemeente.

Wob-verzoek over BON-kosten, 23 september 2013

Lees ook:
Aris Maat: Ik laat me niet piepelen (AD Rotterdam Oost, 24 september 2013)
Wob-verzoek om inzicht te krijgen in kosten BON (Het Kontakt, 24 september 2013)