24 december 2013

Veerstalblok eindelijk van de kaart

Het bedrijventerrein Veerstalblok is eindelijk verdwenen van de provinciale tekentafel. Het staat niet langer ingetekend op de kaarten die horen bij de Ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland.

De Statencommissies Ruimte en Leefomgeving, Verkeer en Milieu en Groen en Water stemden vorige week in met de Ontwerpvisie die vanaf 8 januari ter inzage ligt. Naar verwachting geven Provinciale Staten voorjaar 2014 een definitieve klap op de visie.

Met het schrappen van het bedrijventerrein Veerstalblok bevestigt de provincie wat Gedeputeerde Staten in maart 2013 al in een brief aan de Staten schreven. Daarin staat dat niet is voldaan aan de voorwaarden waaronder het bedrijventerrein zou kunnen worden ontwikkeld. De gemeente Ouderkerk had nog verzocht om uitstel van de beslissing, maar dat verzoek is door de provincie terzijde geschoven.

De PvdA is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de toekomst van de polder Veerstalblok. Als enige partij in de Ouderkerkse gemeenteraad stellen wij al jaren nut en noodzaak van het bedrijventerrein ter discussie. Een verdere aantasting van de polder, na de komst van de Zuidwestelijke Randweg, was voor ons niet aanvaardbaar. Ook was het al lang niet realistisch meer vast te houden aan de illusie van een nieuw bedrijventerrein, gelet op het beleid van Rijk en provincie. Dat de gemeente Ouderkerk desondanks in haar officiële beleidsstukken de mogelijkheid wilde openhouden, vonden wij naïef. Het is goed dat er nu een definitieve streep door het gebied gaat zodat we onze energie weer kunnen richten op zaken die wel kunnen worden gerealiseerd.

Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland
Ruimtelijke reservering bedrijventerreinen Zuid-Holland

Veerstalblok van tekentafel (AD Gouda, 31 december 2013)
Veerstalblok van de baan (Het Kontakt, 31 december 2013)